Elektrody i akcesoria


Pomiary w strefie EPA wykonywane są przy użyciu mierników współpracujących z elektrodami o określonej konstrukcji. Mierniki wysokich rezystancji wykorzystują nie tylko tradycyjne elektrody do pomiaru rezystancji do uziemienia, ale również elektrody pierścieniowe przeznaczone do badania opakowań ESD. Istnieją również elektrody dwustronne i dociskowe posiadające tą samą funkcjonalność oraz specjalne minielektrody z igłami pomiarowymi. Uzupełnieniem oferty jest elektroda dwupunktowa do badania osłon maszyn, elektroda do pomiarów oparć krzeseł ESD, elektroda do pomiarów rękawiczek, oraz ręczna elektroda pomiarowa do badania personelu stosującego obuwie ESD. Większość elektrod dostarczana jest w estetycznych walizkach z tworzywa przewodzącego, które mieszczą niezbędne akcesoria pomiarowe.