Opakowania ESD

Przyrządy ESDS muszą być właściwie zabezpieczone przed elektrycznością statyczną w trakcie transportu. Dobór odpowiedniego opakowania powinien opierać się o treść normy PN-61340-5-1. Wszystkie oferowane przez LAFOT elektronik opakowania ESD są zgodne z jej wymaganiami. W kategorii opakowań elektrostatycznie rozpraszających dostępna jest szeroka gama torebek z folii PERMASTAT i IDP-STAT oraz różnego rodzaju pianki. Opakowania przewodzące, to torebki z folii CARBOSTAT i pianki z zawartością węgla. Pełną ochronę przed wyładowaniami elektrostatycznymi zapewniają opakowania ekranujące, czyli metalizowane torebki HIGHSHIELD i DRY-SHIELD oraz pudełka wysyłkowe SAFESHIELD. Uzupełnieniem oferty są wskaźniki i pochłaniacze wilgoci.