Materiały rozpraszające

Osłony maszyn pracujących w strefie EPA powinno się wykonywać z tworzyw, które nie są źródłem ładunków elektrostatycznych. Materiałami bezpiecznymi dla przyrządów wrażliwych na ESD są poliwęglany i folie o właściwościach elektrostatycznie rozpraszających.