Art.-Nr:
7220.1081

0,00 

ELEKTRODA TRÓJPUNKTOWA

• Elektroda pomiarowa do oceny systemów podłogowych pod kątem bezpieczeństwa pracownika (strefy EX)
• Umożliwia pomiar rezystancji powierzchniowej, pionowej oraz upływu do uziemienia wg normy PN-EN 1081
• Waga 500g
• Gniazdo wtyku bananowego
• Twardość gumy: Shore 50-70 IRHD
• Rezystancja gumy R < 500 Ohm
• Przy pomiarach wymagane dociążenie siłą minimum 300 N