Art.-Nr:
7220.844.C

0,00 

ZESTAW REZYSTANCJI WZORCOWYCH
DO MINIELEKTROD

Pozwala sprawdzić funkcjonowanie zestawu minielektrod. Urządzenie nie służy do wykonywania fizycznej kalibracji.