Oznakowanie EPA/ESD

Każda strefa EPA powinna być czytelnie oznakowana, zwłaszcza gdy jest częścią większego obszaru produkcyjnego. Granice strefy EPA mogą wyznaczać barierki wygrodzeniowe lub taśmy do znakowania podłogi. Stanowiska objęte ochroną przed ESD oznacza się tablicami lub oznakowaniem samoprzylepnym. Osobną kategorię stanowią taśmy i etykiety do oklejania opakowań zawierających przyrządy wrażliwe na elektryczność statyczną.