Belki jonizujące


Jonizatory w formie belek jonizujących AERO BODY są urządzeniami o wszechstronnym zastosowaniu. Mogą być instalowane na liniach zautomatyzowanych lub w komorach przepływu laminarnego. Belki wykorzystują sprężone powietrze i zależnie od długości posiadają różną ilość emiterów. Urządzenia zasilane są impulsami wysokiego napięcia ze specjalnego zasilacza. Częstotliwość pulsacji może być łatwo regulowana pilotem zdalnego sterowania