Art.-Nr:
szkolenia.manager

0,00 

SZKOLENIE ZAAWANSOWANE DLA KOORDYNATORA ESD

W zakresie zaawansowanym adresowane jest do koordynatora ESD oraz kadry odpowiedzialnej za obszar produkcyjny w danym zakładzie (kierownictwo, inżynieria procesu, jakość, logistyka, utrzymanie ruchu). Pokazuje, jak stworzyć skuteczny system ochrony przed ESD.

Tytułem wprowadzenia omawiamy niezbędne podstawy, a w zasadniczej części szkolenia kładziemy nacisk na prawidłową interpretację wymagań administracyjnych i technicznych dotyczących programu kontroli ESD oraz strefy EPA. Wyjaśniamy poszczególne zapisy normy, analizujemy kolejne parametry i demonstrujemy zjawiska mogące stanowić zagrożenie dla komponentów podanych na uszkodzenia ESD. Istotnym elementem szkolenia zaawansowanego jest praktyka pomiarowa stanowiąca uzupełnienie wiedzy teoretycznej, realizowana w oparciu o konkretną problematykę produkcyjną.

SZKOLENIE ORGANIZOWANE JEST U KLIENTA LUB W FORMIE ONLINE!