Art.-Nr:
2250.757

0,00 

PRZEWÓD UZIEMIAJĄCY

Przewód o długości 3 m z kombinowanym złączem: zatrzask
10 mm i wtyk bananowy, rezystor zabezpieczający 1 Mohm