Art.-Nr:
pomiary

0,00 

POMIARY ESD

Wykonujemy:

  • pomiary rezystancji powierzchniowej i rezystancji do uziemienia – posadzki, powierzchnie robocze, wyposażenie
  • pomiary napięcia gromadzącego się na ciele ludzkim podczas chodzenia (Walking Test)
  • badanie odzieży
  • pomiary pola elektrostatycznego generowanego przez opakowania i elementy wyposażenia
  • bezkontaktowe pomiary elektryczności statycznej na płytkach i komponentach
  • kontaktowe pomiary elektryczności statycznej na izolowanych przewodnikach (np. złącza)