Art.-Nr:Wymiary zewnętrzne:
5321.Y.3Z350 x 200 x 145 mm
5321.Y.4235 x 145 x 125 mm
5321.Y.5175 x 100 x 75 mm
5321.Y.695 x 100 x 50 mm

0,00 

POJEMNIKI MAGAZYNOWE IDP-STAT®
żółte

• Rozpraszające, o stałych właściwościach
• Z wewnętrznie rozpraszającego polimeru IDP-stat®
• Właściwości niezależne od wilgotności
• Możliwość układania w stos
• Symbol ESD, symbol przetwarzalności