Art.-Nr:Rozmiar:
3710.DR150.1818457 x 457 mm
3710.DR150.1626406 x 660 mm
3710.DR150.1026254 x 660 mm
3710.DR150.0626152 x 660 mm
3710.DR150.0426102 x 660 mm

0,00 

DRY-SHIELD-JEDEC
TOREBKI EKRANUJĄCE OTWARTE

• Ekranujące torebki nieprzepuszczające wilgoci
• Zgodne z wymaganiami JEDEC-STD-033
• Ekranowanie EMC > 40 db
• Stworzone specjalnie dla potrzeb ochrony przed ESD
oraz przed wilgocią
• Konstrukcja wielowarstwowa: nylon, aluminium i polietylen
• Przystosowane do zgrzewania
• Przystosowane do próżniowego pakowania komponentów
• Standardowy nadruk: nazwa towaru, symbol ESD,
symbol ochrony przed zawilgoceniem,
symbol przetwarzalności oraz numer partii