Art.-Nr:
audyt

0,00 

AUDYT ESD

Oferujemy zarówno kompletne audyty stref EPA, jak i audyty częściowe, pozwalające ocenić funkcjonowanie poszczególnych elementów wyposażenia ESD.

Audyty ESD przeprowadzane są w odniesieniu do norm PN-EN 61340-5-1, PN-EN 61340-5-2 oraz 61340-5-3.
Raporty z audytów wykonywane są w języku polskim lub angielskim.