Art.-Nr:
audyt

0,00 

AUDYT ESD

Oferujemy zarówno kompletne audyty stref EPA, jak i wybranych linii produkcyjnych.
Audyty częściowe pozwalają ocenić funkcjonowanie poszczególnych elementów wyposażenia ESD.

Audyty ESD przeprowadzamy w odniesieniu do norm PN-EN 61340-5-1, PN-EN 61340-5-2 oraz 61340-5-3.
Raporty z audytów wykonujemy w języku polskim lub angielskim.